dimarts, 12 d’abril del 2011

Moment musical

Oh, gran misteri del contrapunt
El contrapunt imitatiu

Oh, gran misteri del contrapunt
  Oh, gran misteri del contrapunt
    Oh, gran misteri del contrapunt
      Oh, gran misteri del contrapunt

que ens delectes amb cànons i fugues,
  que ens delectes amb cànons i fugues,
    que ens delectes amb cànons i fugues,
      que ens delectes amb cànons i fugues,

fes que deixi d'escriure estrofes imitatives
  fes que deixi d'escriure estrofes imitatives
    fes que deixi d'escriure estrofes imitatives
      fes que deixi d'escriure estrofes imitatives

per a fer feines més productives.
  per a fer feines més productives.
    per a fer feines més productives.
      per a fer feines més productives.
Creative Commons License