dilluns, 23 de juliol del 2012

En un futur no gaire llunyà

Ètica i moral sobre l'anàlisi i l'estudi del funcionament del cos humà en la seva virtualització completa mitjançant grans centres de biologia computacional.
Creative Commons License