Estudi en suspensió.

Escrit per Peix - dimarts, 22 d’octubre de 2013
     ŋ                +
_________________________________________________

           8
   ß
_________________________________________________
                   Ω

      4         -
_________________________________________________

El res pel no res.


No res.res
 

0 comentaris.

Alguna cosa a comentar?