dimarts, 22 d’octubre del 2013

Estudi en suspensió.

     ŋ                +
_________________________________________________

           8
   ß
_________________________________________________
                   Ω

      4         -
_________________________________________________

El res pel no res.


No res.res
Creative Commons License